Choď na obsah Choď na menu
 


Citáty Kurta Cobaina

27. 2. 2012

Drugs are a waste of time. They destroy your memory and your self-respect and everything that goes along with with your self-esteem. They're no good at all.

Drogy sú stratou času. Zničia tvoju pamäť, tvoju sebaúctu a všetko, čo súvisí s tvojim sebavedomím. A to nieje v konečnom dôsledku vôbec dobré.

 

I bought a gun and chose drugs instead.

Kúpil som si zbraň ale namiesto nej som si zvolil drogy.


I had a really good childhood up until I was nine, then a classic case of divorce really affected me.

Mal som skutočne krásne detstvo až do mojich deviatich rokov. Potom ma ovplyvnil obyčajný prípad rozvodu.

 

I won't eat anything green.

Nezjem nič čo je zelenej farby. 

 

I'd rather be hated for who I am, than loved for who I am not.

Radšej budem nenávidený za to kto som ako milovaný za to kým nie som.

 

If you ever need anything please don't hesitate to ask someone else first.

Ak budete niekedy niečo potrebovať prosím neváhajte sa najprv opýtať niekoho iného.

 

Rather be dead than cool. 

Radšej budem mŕtvy ako štýlový

 

Wanting to be someone else is a waste of the person you are.

Chcieť byť niekým iným znamená, že plytváte osobnosťou, ktorou ste.

 

We have no right to express an opinion until we know all of the answers.

Nemáme žiadne právo vyjadrovať svoj názor pokiaľ nepoznáme všetky skutočnosti

 

We're so trendy we can't even escape ourselves.

Sme tak módny, že nedokážeme uniknúť ani sami sebe

 

The worst crime is faking it. 

Najhorším zločinom je niečo predstierať

 

I really haven't had that exciting of a life. There are a lot of things I wish I would have done, instead of just sitting around and complaining about having a boring life. So I pretty much like to make it up. I'd rather tell a story about somebody else.

Skutočne som nemal takú radosť zo života. Bolo toľko vecí, ktoré som si prial spraviť namiesto toho že som iba sedel a sťažoval sa na to, že môj život je nudný. Veľmi by som si to prial vynahradiť. Radšej by som rozprával príbeh o niekom inom.

 

I started being really proud of the fact that I was gay even though I wasn't.

Začal som byť naozaj hrdý na to že som gay napriek tomu, že som nebol.

 

 72620_492173387509140_1661728621_n.jpg

Nemám rád psov z jediného dôvodu: Sú skrátka veľmi ochotní prosiť. Mám rád mačky a zvieratá, ktoré vyžadujú vašu pozornosť o ktorú sa musíte postarať vy. Skrátka majú v sebe ten postoj mať vás v piči.

 

quote1.jpg

Nikto nezomrie ako panic. Život vyjebe s každým.

 

304712_481102948616184_418544699_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinnosťou mladých je bojovať proti korupcii.

 

zvlastne-oci.jpg

Mám rád ženy so zvláštnymi očami.

 

 64322_504356906290788_1746723847_n.jpg

Nie som gay, no napriek tomu som si prial aby som bol, len aby som nasral homofobikov.

 

citat.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľmi rád cítim predsudky voči ľuďom, ktorí cítia predsudky.

 

kurt.jpg

 

“They laugh at me because I'm different; I laugh at them because they're all the same.”

"Smejú sa mi, pretože som iný, ja sa im smejem, pretože sú všetci takí istý. "