Choď na obsah Choď na menu
 


Citáty Layna Staleyho

 

"Kurt and I weren't the closest of friends, but I knew him well enough to be devastated by his death. For such a quiet person, he was so excited about having a child." 

     Kurt a ja sme neboli najlepší priatelia, ale poznal som ho dosť dobre na to aby som bol z jeho smrti zničený. Na takého tichého človeka bol až priveľmi rozrušený z toho, že mal dieťa.

 

 


"People have a right to ask questions and dig deep when you're hurting people and things around you, but when I haven't talked to anybody in years, and every article I see is dope this, junkie that, whiskey this -that ain't my title....My bad habits aren't my title. My strengths and my talent are my title."

  Ľudia by mali právo pýtať sa otázky a hrabať sa v tvojej minulosti keď ubližuješ ľuďom alebo veciam okolo seba ale ja som sa roky s nikým nerozprával a každý článok čo vidím je tu drogy, tam feťák, tu alkoholik - to nieje mojou vizitkou... Moje zlé vlastnosti niesú mojou vizitkou. Moje silné stránky a môj talent sú mojou vizitkou.

 

 

 

 

"Drugs are not the way to the light. They won't lead to a fairy-tale life, they lead to suffering." 

    Drogy niesú svetlou cestou. Nezavedú ťa k rozprávkovému životu, zavedú ťa k utrpeniu.